Tablečių sąraše vaistų Spaudžia širdį esant normaliam slėgiui

Atbulinis oro vožtuvasTai gali b ūti naudojama dviem budais: 1. Katilas montuojamas patalpoje, atitinkančioje RSNir RPSTreikalavimus ir pagal “ Kietojo kuro šildymo krosnių pastatuose įrengimo taisykles” ST 8860237. Dviej ų eig ų termostatiniu vožtuvo TS 130 ir aušintuvo pagalba. Įmonės pagrindinė veiklos kryptis vėdinimo sistemų elementų ( ortakių ir fasoninių dalių) gamyba.
Atbulinis oro vožtuvas. Gatvės duobės išvietės pamažu nyksta. 3 Perteklin ės šilumos nuvedimas Perteklin ė šilumos nuvedimas reikalingas kaip apsauga nuo katilo užvirimo. Naujas namas, ir net nedidelis namelis turėtų įtikti savininkams ir normalus komfortas 21- ajame amžiuje patogumais.
Produkcija parduodama ne tik Lietuvoje, bet ir eksportuojama į Lenkiją, Latviją, Rusiją ( Kaliningrado sritį). UAB MK technika savo veiklą pradėjo m.


Gali būti ištrauktas iš slėgio